Oferta


Firma zajmuje się wyceną nieruchomości. Agencja Obsługi Nieruchomości Seifert prowadzi działalność głównie na terenie dolnego Śląska.
 

Polecamy usługi w zakresie wyceny:
 • nieruchomości gruntowych - niezabudowanych i zabudowanych

 • lokali mieszkalnych - własnościowych i spółdzielczych

 • lokali użytkowych

 • nieruchomości komercyjnych

 • nieruchomości budynkowych

 • "mienia zabużańskiego"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy wyceny nieruchomości dla celów:

 • kredytów bankowych

 • skarbowo - podatkowych

 • ustalenia ceny sprzedaży, wartości aportu

 • ustalenia opłaty adiacenckiej

 • określenia renty planistycznej

 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej